Extra

Prioritou spoločnosti sudop TRADE spol. s r. o. je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov optimálne pracovné podmienky a priateľské prostredie.

Zaisťuje kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov v odbornej oblasti v rámci zvyšovania kvalifikácie samostatných projektantov získaním profesnej autorizácie udeľovanej SKSI, rovnako aj v oblasti výučby anglického jazyka.

Oceňuje kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca a ponúka celý komplex zamestnaneckých a sociálnych výhod, má zavedený systém doplnkového dôchodkového sporenia.
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Extra