Úvodné privítanie

Spoločnosť sudop TRADE spol. s r.o. Košice sa zaoberá projektovou, inžinierskou, dodávateľskou, obchodnou, sprostredkovateľskou, konzultačnou činnosťou.

Vznikla v r. 1993 zoskupením odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami hlavne pri spracovávaní komplexnej predprojektovej a projektovej prípravy stavieb v oblasti dopravy a pri zabezpečovaní inžinierskej a dodávateľskej činnosti.

V súčasnosti pôsobí hlavne v oblasti modernizácie železničných tratí paneurópskych koridorov a prechodovej stanice Čierna nad Tisou.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 2737/V.

Jedným z rozhodujúcich cieľov spoločnosti sudop TRADE je čo najvyššia spokojnosť zákazníka. Aj preto sa spoločnosť rozhodla vstúpiť do procesu prípravy svojho systému manažérstva kvality a v marci 2006 získala Certifikát kvality ISO 9001:2000 pre komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť v železničnej doprave a investičnej výstavbe podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2000.

sudop TRADE spol. s r.o. Košice je členom a spoluzakladateľom SACE (Slovenská asociácia konzultačných inžinierov), od roku 2003.
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Úvod
Úvodné privítanie