Kontakty

Sídlo spoločnosti:

sudop TRADE spol. s r.o. Košice
Krivá 21
040 01 Košice
Slovenská republika


E-mail: sekretariat@sudoptrd.sk

Tel:
00241/55 678 04 93
00421/55 678 04 78
00421/55 678 07 78-80

Fax: 00421/55 678 04 92

Tel. ŽSR: 910 – 2850, 2851

IČO: 31 667 830
IČ DPH: SK2020491143
DIČ: 2020491143

Bankové spojenie:  VÚB  Košice - mesto
Číslo účtu: 81 100-512/0200

Spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I., odd. Sro, vložka č. 2737/V.
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Kontakty