Cestná doprava

  • Cesta I/65 Nová Baňa - obchvat - zab. zar. a oznam. zar.
  • I/68-I/50 Košice, Križovatka Prešovská - Sečovská
  • Prístupová komunikácia Šaca
  • Diaľnica D1 Važec - Mengušovce
  • I/67 Poprad - Matejovce, preložka cesty
  • I/67 Rekonštrukcia cesty Huncovce-Kežmarok
  • Dostavba cesty I/51 na štvorprúdovú komunikáciu v úseku Trnava D61-Báb, úsek Šoporňa-Báb
  • Dostavba cesty I/51 na štvorprúdovú komunikáciu v úseku Trnava D61-Báb, úsek Trnava-Sereď
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie