Pozemné a všeobecné stavby

 • VSŽ, preložka potrubia technických plynov
 • Spracovanie návrhu pre uskladnenie technických plynov Pošty Košice 2, Košice 10, Medzev a Kysak
 • Výstavba rodinných domov v lokalite Pánsky les - Malá Ida
 • EKOREK, Tenisová hala
 • Rekonštrukcia priestorov v budove PS Košice
 • VLTSÚ Košice - Oprava budovy U2
 • Tepláreň Košice - zemné práce
 • Stavebné úpravy na výmeníkových staniciach
 • Watsonova 1 a 3 a Komenského 58, Košice
 • Kasárne Rožňava - stavebné práce
 • Údržba domu na Hlavnej ul. 108 Košice
 • Stavebné práce spojené s opravou v priestoroch firmy NOVITECH Košice
 • ŽOS Vrútky - Vozovka, prestrešenie vonkajších koľají
 • Modernizácia stanice ŠR Čierna nad Tisou - Spádoviskove stavadlo "A"
 • Modernizácia stanice ŠR Čierna nad Tisou - PB ŠR
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie