Environmentálna oblasť

  • Komplexná dokumentácia riešenia ekologických problémov v žel. uzle Košice
  • Čierna n/T - Kontrola tesnosti kanalizačnej sústavy
  • Sanácia devastovaného horninového podložia a podzemných vôd v lokalite prečerpávacích komplexov 24/24 v žel. uzle Čierna nad Tisou
  • Návrh environmentálnych opatrení v žel. uzle Košice
  • Analýza skutkového stavu vplyvu jednotlivých železničných prevádzok v žel. uzle Košice na zložky životného prostredia
  • Odstránenie následkov ekologických havárií v koľajisku žst. Vojany
  • ŽSR, Čierna n/T - Ochrana vôd, výtlačné potrubie z čerpacej stanice
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie