Zabezpečovacie zariadenia

 • VSŽ Zab. zar. pre násypku nad K 622 na TROSKOVISKU
 • VSŽ St. 7 - MV a zab. zar. výhybky V 767 A
 • GO zab. zar. - súhlasy St. 32 - Násypky Suroviny
 • VSŽ, GO zab. zar. DÚ Oceliareň
 • VSŽ OCEĽ, GO koľ. a zriaď. st. Haniska vchod
 • GO zab. zar. vchodových koľají St. 2, 4
 • VSŽ, GO zab. zar. St.č. 22 ŠR CPR II. etapa
 • Aut. zab. zar. ovládania výh. V 190 zo St. S 19
 • Zabezpečenie vlečk. koľaje TSS v žst. Haniska p. K
 • Cesta I/65 Nová Baňa-obchvat - zab.zar., oznam. zar.
 • RZZ Liptovský Mikuláš
 • Vrútky - Zvolen PZS km 304, 363 a 304,812
 • PD Hypermarket Tesco Prešov , Sanácia vlečkového priecestia
 • ŽSR, DDC, žst. Prešov - Zabezpeč. priecestia v km 60,026
 • ŽSR, žst. Východná , PS: Úprava zabezpečovacieho zariadenia
 • ŽSR, žst. Pribeník - Náhrada mechan. návestidiel svetelnými
 • ŽSR, žst. Krásna nad Hornádom , úprava zabezpeč. zariadenia
 • Žst Východná, sanácia a odvodnenie výhybiek - AŽD Bratislava
 • ŽSR, ŽST Kysak – modernizácia zabezpečovacieho zariadenia
 • ŽSR, žst. Liptovský Mikuláš – staničné zabezpečovacie zariadenie
 • U.S.Steel Košice , s.r.o. – Úprava zab. Zar.  na st.19,22
 • U.S.Steel Košice, s.r.o. – Signalizácia prísunu a odsunu pojazdných miešačov z koľají 312,313
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie