Oznamovacie zariadenia

 • ŽSR, Modernizácia teleinformačnej siete Bratislava-Zvolen-Košice-Čierna n.T.
 • Medzilaborce - Lupkow, telekomunikačné prepojenie
 • Doplnenie EPS do miest. kanc. ARES a BEVOZ Žilina
 • Radiofikácia Tatranských elektrických železníc
 • Radiofikácia žst. Skalité
 • Terminálová sieť PP IRIS-N
 • Uvedenie riadiaceho strediska JSPD do prevádzky
 • ŽSR, Datová sieť X.25
 • Digitálna ATÚ Bratislava
 • Dispečerské zariadenie ZHD, VSŽ
 • ŽSR, Terminálová sieť SAP R/3 PR Bratislava
 • Terminálová sieť APMNP
 • Inovácia a rekonštrukcia spojovacích káblov TU TEKO
 • Spišské Vlachy - Žehra, mts - dodávka
 • Systém ochrany dát datovej siete X.25 JSPD
 • Dispečerské zariadenie ZHD
 • ŽSR, Terminálová sieť SAP R/3 PR Bratislava
 • Dodávka a montáž PTV Oceliareň 2, VSŽ a. s.
 • Inovácia a rekonštrukcia spojovacích káblov TÚ TEKO
 • Inovácia a rekonštrukcia prenosových ciest dispečingu
 • Štúdia telekomunikačného prepojenia siete ŽSR
 • ŽSR, Zvolen-Banská Bystrica, elektrifikácia trate vr. PEÚ
 • VSŽ, DÚ Oceliareň - Presun brám - dodávka
 • Optická kabelizácia DC Nitra (GAZING)
 • ŽSR, Terminály a servery IRIS (KVC, IRIS N)
 • ŽSR, DK Raslavice - Bardejov
 • ŽSR, KR dispečerských okruhov PR Košice
 • ŽSR, KR dispečerských okruhov ŽIlina
 • Jelšavská Teplica - Šivetice PK
 • Revúca - IBV Podháj, Muráň, Gemerská Poloma, Dobšiná, Vyšná Slaná, Hrhov, Košice Festivalové nám., Košice, 76. dekáda (Krivá, Pri bitúnku, Rušňové depo) - rozšírenie mts
 • Chminianska Nová Ves - Svinia, Pusté pole - Kyjov, Ďurkové - Šarišské Jastrabie, Moldava nad Bodvou - Mokrance, Chminianska Nová Ves - Chmiňany, Hrhov mts
 • Spišský Štiavnik - Vydrník PK
 • Svidník - kabelizácia sídl. Dukla II
 • Spišská Nová Ves - Nálepkovo PE trubky + rozšírenie mts
 • Raslavice - Bardejov pripokládky OST k DK ŽSR
 • Raslavice - Bardejov pripokládky OST k DK ŽSR
 • ŽSR, Medzilaborce-Lupkow, telekomunikačné prepojenie
 • Raslavice - Bardejov pripokládky OST k DK ŽSR
 • ŽSR, Medzilaborce-Lupkow, telekomunikačné prepojenie
 • Cesta I/65 Nová Baňa-obchvat - zab.zar., oznam. zar.
 • Šaca - odbavovací terminál
 • Modernizácia železničnej teleinformačnej siete

Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie