Kombinovaná doprava

  • Centrum prepravy tovarov Bratislava - Pálenisko
  • Terminál kombinovanej dopravy, Dobrá
  • Terminál kombinovanej dopravy, Lučenec
  • Terminál kombinovanej dopravy, Zvolen
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk
Krivá 21/995
Košice 04001
+421 55 678 04 93
sekretariat@sudoptrd.sk
Referencie