Konzultačné a poradenské služby

  • Technická asistencia
  • Územno  – technické štúdia
  • Konzultačné poradenstvo v oblasti  prípravy projektov,  realizácie projektov a    realizácie diela
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk