Trakčné vedenia

  • Sústava trakčného vedenia striedavá aj jednosmerná železničných tratí a vlečiek
  • Rekonštrukcia a preložky trakčných vedení železničných tratí a vlečiek
  • Ukoľajnenie vodivých konštrukcií v zóne trolejového vedenia
  • Napájacie a spätné vedenia vzdušné aj káblové elektrifikovaných tratí
  • Diaľkové ovládanie odpojovačov trakčného vedenia
  • Kabelizácia pozdĺž železničných tratí
  • Preložky káblov pozdĺž železničných tratí
  • Trakčné napájacie a spínacie stanice striedavé aj jednosmerné, železničných dráh
Copyright - sudop TRADE spol. s r.o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice
+421 55 678 04 93, sekretariat@sudoptrd.sk